TO 11.1.-18 KYLÄILTA Kankainen – Ruuhimäki kylien kaavoitukseen liittyen

TO 11.1.-18 KYLÄILTA Kankainen – Ruuhimäki kylien kaavoitukseen liittyen

KAAVOITUKSEN KYLÄILTA

kaikille Kankainen – Ruuhimäki alueen asukkaille

to 11.1.2018 klo 18.00

Kankaisten koululla

Kankainen-Ruuhimäki -alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Kaavoituksella voidaan tukea alueen elinvoimaisuutta ja luoda mahdollisuuksia väkiluvun kehitykselle. Kyläillan aikana:

– tiedotetaan alueella mahdollisesti käynnistyvästä kaavoituksesta

– kuulostellaan maanomistajien mielenkiintoa kaavoitukseen

– keskustellaan ja kootaan ajatuksia alueen kehittämisestä lähtötiedoiksi kaavan valmistelua varten: Minne asumista? Millaista asumista? Rakennuspaikkatoiveita? Minne työpaikkoja? Minne palveluita? Miten maisema ja rakennetut kulttuuriympäristöt huomioidaan? Onko alueella luontoarvoja? Missä tarvitaan virkistysalueita?

Yleiskaavalla osoitetaan alueen maankäytön pääperiaatteet. Kaava on mahdollista laatia keskeisten kyläalueiden osalta MRL 44 §:n mukaisesti siten, että sen perusteella voidaan myöntää rakennuslupia tavanomaiselle kyläympäristöön sopivalle asuinrakentamiselle ilman suunnittelutarveratkaisua.

Paikalla Tuomo Järvinen ja Minttu Kervinen FCG:stä sekä Jukka Paalanen ja Ville Vähätiitto Toivakan kunnan teknisestä toimesta

Kahvitarjoilu, TERVETULOA MUKAAN!

Järjestää Toivakan kunta, Kankaisten kyläseura ry ja Ruuhimäki-Seura ry