Kyläsuunnitelma

Kyläsuunnitelma on kyläläisten tahdonilmaisu oman kylän tulevaisuudesta ja sen sisällöstä päättävät kyläläiset. Kankaisten kyläsuunnitelma on päivitetty vuonna 2016 ja suunnitelmaa on käytetty laajalti kylän kotisivujen tausta-aineistona.

Kyläseura kartoitti suunnitelman pohjaksi kyläläisten mietteitä oman kylän tilasta postilaatikkokyselynä Kankaisten kylän alueella helmi-maaliskuussa 2016. Kyselylomakkeita jaettiin n. 100 kpl alueen talouksiin (1 kysely / talous). Kyselyjä palautettiin 19 kpl. Vastaajat edustivat varsin kattavasti kylän eri-ikäisiä asukkaita.

Kyselyn perusteella kylän tulevaisuus nähdään pääosin positiivisessa valossa. Lähes kaikki vastaajat kokivat Kankaisten kylän ilmapiirin kehittyneen viime aikoina vähän parempaan tai selvästi parempaan suuntaan. Lähitulevaisuuden tärkeimmäksi tavoitteeksi muodostui kyläkoulun säilyttäminen ja kehittäminen alueen toimintakeskuksena. Kyläläisillä on vahva halu kehittää kylää niin, että se toimisi myös tulevaisuudessa eri-ikäisten ihmisten viihtyisänä elinympäristönä.

Kyläsuunnitelma on tiivistetty taulukoksi, joka sisältää lähitulevaisuuden tavoitteet ja toimenpiteet kylän kehittämiseksi.